Výhody členství

  • Venkovní kurty jsou pro členy zdarma
  • Každý dospělý člen má klíč od vstupní branky ze Sukovy ulice a může chodit hrát i dopoledne
  • Výše uvedené platí pouze pro venkovní kurty

 

Příspěvky a brigádnické hodiny
Povinností členů je platit roční příspěvky a odpracovat určitý počet brigádnických hodin na venkovních kurtech.

Číslo účtu – pro platbu členských příspěvků
255 662 938/0300 – Zpráva pro příjemce – Jméno a příjmení

Vstupní poplatek (jednorázová platba) - Dospělí - 1500 Kč

Roční příspěvek a Brigádnické hodiny 

Roční příspěvek Počet brigádnických hodin
Dospělí 1000 Kč 10 hodin
Žáci, dorost a studující 300 Kč 10 hodin
Přípravka 300 Kč 0 hodin
Zasloužilí členové (xxx) 100 Kč 0 hodin
Mateřská dovolená (xx) 200 Kč 0 hodin
Hráč pouze na mistráky (x) 1200 Kč 0 hodin

Minimálně 60% brig. hodin musí být odpracováno před zahájením sezony. Zbytek odpracuje člen klubu během sezóny. Neodpracované hodiny je člen povinen uhradit v hodnotě 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Noví členové

Jsou přijímáni po splnění všech podmínek členství a schválení ve výboru tenisového klubu.

Čestné členství

Je udělováno za dlouholetou práci pro tenisový klub, popřípadě významným sponzorům.

Členství v klubu je nepřenosné na rodinné příslušníky nebo jinou osobu. V případě, že si člen přivede hosta, je povinen zaplatit za něj poměrnou část poplatku za pronájem dvorce pro nečleny klubu.

x) Platí pro hráče, kteří za nás odehrají pouze mistrovská utkání a dvorce jinak nevyužívají.
xx) Platí pro členy na mateřské dovolené, kteří vůbec nehrají a kurty nevyužívají, ale chtějí i nadále zůstat v klubu. Tento status podléhá schválení vedení klubu.
xxx) Členský příspěvek 100 Kč platí pouze pro důchodce, kteří jsou dlouholetými a zaslouženým členy klubu.