grid_960_outdoor

VENKOVNÍ KURTY

Areál disponuje třemi venkovními antukovými kurty, z nichž dva jsou původní a proběhla na nich rekonstrukce horní vrstvy.

Třetí kurt byl zbudován zcela nově firmou SIBERA SYSTEM.

Venkovní kurty jsou pro veřejnost v provozu od poloviny dubna do října.

Cena za pronájem kurtu je 160 Kč / hodina.

grid_960_indoor

HALOVÉ KURTY

Hala disponuje dvěma tenisovými kurty na kterých je možno hrát i nohejbal.

Je zde položen moderní povrch Classic Clay, který patří k nejšetrnějším z hlediska zdraví hráčů. Jeho hlavní charakteristikou a také současně výhodou je podobnost antuce. Jedná se o podobnost nejen vizuální, která je viditelná na první pohled, protože Classic clay má stejnou červenooranžovou barvu.

Umělý povrch však zastoupí antuku i v jiných ohledech – například stejným odrazem míčku či podobnou možností skluzu jako na antuce.

Přechod z klasické antuky, která je nejvíce využívaným povrchem u nás, by tedy neměl být pro hráče ničím výjimečným a zásadním.

Cena za pronájem kurtu je od května do září 300 Kč / hodina.

ČLENSTVÍ V TSPORT VOTICE Z.S.

V rámci areálu funguje klub Tsport Votice z.s. pod jehož hlavičkou hrajeme mistrovská utkání všech kategorií a setkáváme se při klubových turnajích.

Výhody členství

  • Venkovní kurty jsou pro členy zdarma
  • Každý dospělý člen má klíč od vstupní branky ze Sukovy ulice a může chodit hrát kdykoliv
  • Výše uvedené platí pouze pro venkovní kurty

Příspěvky a brigádnické hodiny
Povinností členů je platit roční příspěvky a odpracovat určitý počet brigádnických hodin na venkovních kurtech.

Číslo účtu – pro platbu členských příspěvků
255 662 938/0300 – Zpráva pro příjemce – Jméno a příjmení

Vstupní poplatek (jednorázová platba) - Dospělí - 1500 Kč

Roční příspěvek a Brigádnické hodiny 

Dospělí 1000 Kč a 10 hodin brigády

Žáci, dorost a studující 300 Kč a 10 hodin brigády

Přípravka 300 Kč - bez brigády

Zasloužilí členové (xxx) 100 Kč - bez brigády

Mateřská dovolená (xx) 200 Kč - bez brigády

Hráč pouze na mistráky (x) 1200 Kč - bez brigády

Minimálně 60% brig. hodin musí být odpracováno před zahájením sezony. Zbytek odpracuje člen klubu během sezóny. Neodpracované hodiny je člen povinen uhradit v hodnotě 100 Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Noví členové

Jsou přijímáni po splnění všech podmínek členství a schválení ve výboru tenisového klubu.

Čestné členství

Je udělováno za dlouholetou práci pro tenisový klub, popřípadě významným sponzorům.

Členství v klubu je nepřenosné na rodinné příslušníky nebo jinou osobu. V případě, že si člen přivede hosta, je povinen zaplatit za něj poměrnou část poplatku za pronájem dvorce pro nečleny klubu.

x) Platí pro hráče, kteří za nás odehrají pouze mistrovská utkání a dvorce jinak nevyužívají.
xx) Platí pro členy na mateřské dovolené, kteří vůbec nehrají a kurty nevyužívají, ale chtějí i nadále zůstat v klubu. Tento status podléhá schválení vedení klubu.
xxx) Členský příspěvek 100 Kč platí pouze pro důchodce, kteří jsou dlouholetými a zaslouženým členy klubu.

TRÉNINKY

TRÉNINKY MLÁDEŽE

Mládežnický tenis ve Voticích má dlouhou tradici. S mládeží se začalo pravidelně pracovat již počátkem 70. let. V současné době pravidelně trénují v oddíle přípravka a družstva žáků. Mládeži se věnuje oproti minulosti více trenérů, kteří zajistí komplexnější vývoj každého tenisty a individuálnější přístup k jednotlivým hráčům.

Miroslav Štamfr - trenérská licence 3. třídy, závodní hráč A mužstva

Ondra Kočka - trenérská licence 2. třídy, závodní hráč A mužstva

Lenka Korbelářová - trenérská licence 3. třídy, závodní hráčka A mužstva

Pepa Jareš - trenérská licence 3. třídy, tenisový nadšenec

Patrik Homola - trenérská licence 2. třídy, závodní hráč divize - LTC Tábor 1903

PODPORA MLÁDEŽNICKÉHO TENISU

Práce s mládeží je pro nás prioritou: snažíme se, aby se děti tenis naučily v kamarádském kolektivu a radost ze hry jim zůstala po celý život. Rádi bychom našimi odchovanci tvořili týmy závodního tenisu všech věkových kategorií.